Stichting ZEHG is opgericht door vrouwen die zelf hyperemesis gravidarum in hun zwangerschap(pen) hebben meegemaakt. Zij kregen te maken met onbegrip van medisch personeel, gebrek aan informatie en het gevoel er alleen voor te staan met deze aandoening. Dit gaf de motivatie om hier iets aan te willen veranderen.

In 2013 is Stichting ZEHG (Zwangerschapsmisselijkheid en Hyperemesis Gravidarum) opgericht. Waarom “ZEHG”? Omdat de onbekendheid met HG, zowel binnen de medische sector als binnen de sociale omgeving niet goed is. Veel mensen ervaren onbegrip, diagnoses worden niet gesteld of de oorzaak van veelvuldig overgeven wordt als psychisch benoemd.

ZEHG dus dat je HG hebt. ZEHG dat HG een aandoening waar nog veel onbekend over is, maar die zeker niet licht opgevat mag worden.

ZEHG het in de pers, tegen medici, tegen het onderzoeksveld, tegen je vrienden en familie. Onder doelstellingen lees je wat we willen bereiken rondom HG.

Stichting ZEHG: Zwangerschapsmisselijkheid en Hyperemesis Gravidarum

Minimaal een maal per jaar organiseert Stichting ZEHG een lotgenotendag. In 2018 zal het thema, net als de afgelopen jaren, “Verder na HG” zijn. Deze dag is specifiek gericht op vrouwen die HG een plekje willen geven en zich eventueel ook willen voorbereiden op een volgende zwangerschap. Elk jaar vindt er een workshop plaats tijdens de lotgenotendag die binnen dit thema past of komt er iemand een lezing geven.

De lotgenotendag wordt jaarlijks in het najaar op een centrale plek gehouden en iedereen die HG heeft, heeft gehad of directe verzorgende is geweest (partner) is welkom. Voor kinderen is de middag ongeschikt. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de kosten van locatie, workshop en drankjes.

In 2018 is de lotgenotendag voorlopig gepland op zaterdag 6 oktober.

Bestuurslid Jessica heeft een verslagje gemaakt van de lotgenoten dag in 2015. Leuk om te lezen!

Search