skip to Main Content

Stichting ZEHG is opgericht door vrouwen die zelf hyperemesis gravidarum in hun zwangerschap(pen) hebben meegemaakt. Zij kregen te maken met onbegrip van medisch personeel, gebrek aan informatie en het gevoel er alleen voor te staan met deze aandoening. Dit gaf de motivatie om hier iets aan te willen veranderen.

In 2013 is Stichting ZEHG (Zwangerschapsmisselijkheid en Hyperemesis Gravidarum) opgericht. Waarom "ZEHG"? Omdat de onbekendheid met HG, zowel binnen de medische sector als binnen de sociale omgeving niet goed is. Veel mensen ervaren onbegrip, diagnoses worden niet gesteld of de oorzaak van veelvuldig overgeven wordt als psychisch benoemd.

ZEHG dus dat je HG hebt. ZEHG dat HG een aandoening waar nog veel onbekend over is, maar die zeker niet licht opgevat mag worden.

ZEHG het in de pers, tegen medici, tegen het onderzoeksveld, tegen je vrienden en familie. Onder doelstellingen lees je wat we willen bereiken rondom HG.

Stichting ZEHG: Zwangerschapsmisselijkheid en Hyperemesis Gravidarum

Voor de behandeling van zwangerschapsmisselijkheid en hyperemesis gravidarum worden verschillende medicijnen gebruikt. Soms wordt er ook een combinatie van medicijnen gebruikt. We geven een overzicht met verwijzing naar het betreffende medicijn in het Farmacotherapeutisch Kompas van het Zorginstituut Nederland.

Ernstige zwangerschapsmisselijkheid en hyperemesis gravidarum reageren het beste op medicijnen als deze volgens een schema worden ingenomen. Tevens verbetert de werking als je lichaam goed gehydrateerd is, iets dat nogal een opgave is bij ernstige zwangerschapsmisselijkheid en hyperemesis gravidarum. Tot slot geldt: bemerk je binnen 1 a 2 dagen geen verbetering in je klachten, meldt dit dan bij de behandeld arts. Geef daar ook aan of je last hebt van bijwerkingen en van welke bijwerkingen. Gebruik je naast de reguliere medicijnen ook alternatieve medicijnen tegen de misselijkheid? Laat dit dan weten aan je behandeld arts.

Medicijnen

Emesafene – een samenstelling van meclozine en pyridoxine (vitamine B6). Dit medicijn wordt in tabletten of zetpillen gegeven. Het remt het braakcentrum en heeft een beetje versuffend effect. De werking treedt op na 1 a 2 uur en werkt ongeveer 8 uur.
Bij gebruik zeer kort voor de bevalling kan de versuffende werking ook optreden bij de baby.
Onder de merknaam suprimal wordt in Nederland soms meclozine zonder pyridoxine gegeven. In België is meclozine onder de merknaam postafene verkrijgbaar.

Cyclizine – is een antihistamine en werkt ook tegen misselijkheid en overgeven. Cyclizine wordt gegeven in tabletten of zetpillen. Dit medicijn werkt binnen een uur, maar is relatief snel uitgewerkt.
In Nederland wordt cyclizine niet vaak gegeven bij zwangerschapsmisselijkheid omdat er niet veel bekend is over het gebruik van cyclizine in de zwangerschap. Men schrijft dan liever emesafene voor. In andere landen wordt cyclizine vaker gebruikt als eerste optie voor de behandeling van zwangerschapsmisselijkheid.
Cyclizine kan versuffend werken.

Primperan – metoclopramide. Vermindert de misselijkheid en het overgeven. Primperan is verkrijgbaar in tabletten, zetpillen, drank of injectievloeistof. Middels infuus of injectie werkt primperan binnen een paar minuten. Neem je tabletten dan werkt het binnen een half uur.
Ook primperan werkt wat versuffend en kent verder onder andere als bijwerking spiertrekkingen en trillingen. Daarnaast wordt door vrouwen die dit medicijn soms gemeld dat je er depressieve gedachten van kunt krijgen. Deze bijwerkingen treden vooral op bij langdurig gebruik.
Het wordt afgeraden om primperan aan het einde van de zwangerschap te gebruiken in verband met mogelijke bijwerkingen bij de baby. Je arts kan hier meer informatie over geven. In Belgie is primperan ook onder die merknaam verkrijgbaar en daarnaast onder de merknamen dibertil of migpriv.

Zofran – ondansetron. Remt het overgeven en in mindere mate de misselijkheid. Zofran is verkrijgbaar als tablet, smelttablet, zetpil, stroop of injectievloeistof. Zofran kent als belangrijkste bijwerkingen hoofdpijn, obstipatie en opvliegers.
Zofran wordt de laatste tijd steeds meer voorgeschreven bij ernstige zwangerschapsmisselijkheid of HG waarbij emesafene en primperan niet werkzaam zijn. Omdat de werking bij HG vaak goed is (maar helaas niet altijd) wordt er ook meer onderzoek gedaan naar het gebruik van zofran. Daarbij is naar voren gekomen dat zofran soms kan leiden tot hartfunctie complicaties. het is belangrijk om te weten dat dergelijke complicaties vooralsnog alleen zijn opgetreden bij patienten die in één keer een zeer hoge dosering middels infuus kregen. Een dergelijke dosering wordt bij zwangere vrouwen niet gebruikt. De eerder link leidt naar informatie over zofran van de HER foundation (de Amerikaanse HG organisatie).
Daarnaast is er in Amerika een beweging gaande waarbij men rechtzaken start omdat zou blijken dat zofran leidt tot schisis (hazenlip). In het kader van deze rechtzaken worden door advocaten allerlei uitspraken gedaan over zofran. De HER foundation heeft een en ander op een rijtje gezet.
Laat je bij het gebruik van zofran leiden door je behandelend arts en geef hem/haar eventueel de links uit dit artikel.

Omeprazol – wordt ook wel gegeven onder de merknamen losec, losecosan of omecat. Wordt meestal als capsules of tabletten gegeven. Omeprazol is een maagbeschermer en wordt ook gebruikt bij brandend maagzuur (reflux).
Voor zover bekend kan omeprazol tijdens de zwangerschap gebruikt worden.
Omeprazol wordt vaak gegeven in combinatie met een anti-misselijkheid medicijn.
Ironisch genoeg kan omeprazol misselijkheid en overgeven als bijwerking hebben. Andere bijwerkingen zijn problemen met de darmen (diarree, obsitpatie, buikpijn).

Haldol – haldolperidol. Dit medicijn is een antipsychotica, maar wordt ook gebruikt tegen misselijkheid en overgeven als andere medicijnen niet werken of niet gewenst zijn. Het werkt ook wat versuffend.
In lage doseringen kan het, voor zover bekend, zonder gevaar voor de baby gebruikt worden. Als haldol in het laatste trimester wordt gebruikt, kan de baby bijwerkingen krijgen door de haldol. Laat je hierover informeren door je arts.
Helaas kent haldol redelijk wat bijwerkingen, onder andere bijwerkingen van het beweginsapparaat (tics, trillingen , bewegelijkheid), hoofdpijn, problemen met de spijsvertering (misselijkheid en overgeven, obstipatie). Soms kan haldol depressieve gevoelens veroorzaken.

Prednison – wordt gegeven in tabletten. Prednison wordt als ‘paardemiddel’ bij diverse problemen ingezet en zorgt daarnaast ook voor vermindering van misselijkheid en overgeven.
Bij gebruik in de zwangerschap heeft prednisolon en hydrocortison de voorkeur. In hoge doseringen kan prednison zorgen voor groeivertraging van de baby en moet de baby (bij langdurig gebruik) na de bevalling goed worden geobserveerd in verband met bijwerkingen. Laat je hierover door je arts informeren.
Ook prednison kent helaas nogal wat bijwerkingen, vooral bij langdurig gebruik. Overleg hierover met je arts.

Mirtazapine Recent onderzoek laat zien dat Mirtazapine een mogelijke behandeling van ernstige HG kan vormen. Mirtazapine is ook verkrijgbaar onder de naam Remeron. Mirtazapine wordt voornamelijk als anti-depressivum gebruikt, maar heeft ook andere toepassingen. In de behandeling van HG vervangt Mirtazapine andere medicatie, met name met andere medicatie uit de SSRI-groep dient voorzichtig te worden omgegaan.
Bijwerkingen van Mirtazapine omvatten vooral slaperigheid en sufheid, een toename van eetlust en gewicht wordt ook gemeld. Al is dit laatst uiteraard zeer gunstig als het gaat om de behandeling van HG. Daarnaast wordt ook duizeligheid, maag/darm problemen en spierpijnen genoemd.
Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat Mirtazapine het risico op aangeboren afwijkingen vergroot. Er is wel sprake van een risico op een verhoogde bloeddruk bij de baby na geboorte, dit kan optreden als Mirtazapine laat in de zwangerschap wordt gebruikt.

Back To Top
×Close search
Zoeken