skip to Main Content

Stichting ZEHG is opgericht door vrouwen die zelf hyperemesis gravidarum in hun zwangerschap(pen) hebben meegemaakt. Zij kregen te maken met onbegrip van medisch personeel, gebrek aan informatie en het gevoel er alleen voor te staan met deze aandoening. Dit gaf de motivatie om hier iets aan te willen veranderen.

In 2013 is Stichting ZEHG (Zwangerschapsmisselijkheid en Hyperemesis Gravidarum) opgericht. Waarom "ZEHG"? Omdat de onbekendheid met HG, zowel binnen de medische sector als binnen de sociale omgeving niet goed is. Veel mensen ervaren onbegrip, diagnoses worden niet gesteld of de oorzaak van veelvuldig overgeven wordt als psychisch benoemd.

ZEHG dus dat je HG hebt. ZEHG dat HG een aandoening waar nog veel onbekend over is, maar die zeker niet licht opgevat mag worden.

ZEHG het in de pers, tegen medici, tegen het onderzoeksveld, tegen je vrienden en familie. Onder doelstellingen lees je wat we willen bereiken rondom HG.

Stichting ZEHG: Zwangerschapsmisselijkheid en Hyperemesis Gravidarum

Consequenties van hyperemesis gravidarum voor het kind: een literatuuronderzoek

Auteurs: Marjolein Veenendaal, Annet van Abeelen, Rebecca Painter, Joris van der Post, Tessa Roseboom, AMC Amsterdam, BJOG 2011

Samenvatting: Literatuuronderzoek naar HG laat zien dat er helaas nog weinig bekend is over HG en de gevolgen voor het (ongeboren) kind. Toekomstig onderzoek kan hier wellicht verandering in brengen.

Zwangerschapsmisselijkheid is een van de meest voorkomende kwalen tijdens de zwangerschap. Een klein deel van de zwangere vrouwen heeft last van een extreme vorm van zwangerschapsmisselijkheid en/of overgeven: hyperemesis gravidarum (HG). Er is nog relatief weinig bekend over hyperemesis gravidarum (HG) en of het gevolgen heeft voor de gezondheid van het ongeboren kind. Daarom hebben wij een literatuurstudie gedaan om alles wat bekend is over de korte en lange termijn gevolgen van HG voor het kind samen te vatten.

Wij vonden 24 studies die de gevolgen van HG voor de kinderen beschreven. Samengevat blijkt dat vrouwen die last hebben van HG tijdens de zwangerschap vaker zwanger zijn van een meisje. Ze krijgen vaker een baby die te klein is voor de zwangerschapsduur en ze bevallen vaker te vroeg. Er werd geen effect van HG gevonden op zuigelingensterfte bij de bevalling, Apgar scores of aangeboren afwijkingen. Er is vrijwel geen onderzoek gedaan naar de effecten op de lange termijn. Behalve een kleine studie, die beschrijft dat moeders van mannen die voor hun 40ste zaadbalkanker kregen vaker HG hadden dan moeders van controle mannen, is er niets bekend over de lange termijn gevolgen van HG voor de kinderen.

Bij ons literatuuronderzoek vonden wij aanwijzingen dat er korte termijn gevolgen zijn van HG voor de baby’s. Wij konden echter geen rekening houden met andere kenmerken dan HG zoals gewichtstoename tijdens de zwangerschap. Het lijkt er namelijk op dat de nadelige gevolgen, zoals vroeggeboorte en laag geboortegewicht voornamelijk voorkomen bij vrouwen die niets of heel weinig aankomen tijdens de zwangerschap. Dit zou erop kunnen wijzen dat niet HG, maar onvoldoende gewichtstoename de oorzaak is van de nadelige gevolgen. Dit benadrukt het belang van voldoende gewichtstoename tijdens de zwangerschap. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of HG ook lange termijn gevolgen heeft voor de kinderen die na een HG zwangerschap worden geboren. Binnenkort start een pilot-onderzoek naar sonde-voeding bij de behandeling van HG, waarin niet alleen naar de zwangere vrouw, maar ook naar de gezondheid van haar kind zal worden gekeken.

Referentie:
Consequences of hyperemesis gravidarum for offspring: a systematic review and meta-analysis – BJOG 2011 oktober – Veenendaal MV, van Abeelen AF, Painter RC, van der Post JA, Roseboom TJ – Department of Clinical Epidemiology, Biostatistics and Bioinformatics, Academic Medical Centre, University of Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands. m.v.veenendaal@amc.uva.nl

fotocredit (foto bijgesneden): Dr Farouk Flickr

Geef een reactie

Back To Top
×Close search
Zoeken