Skip to content

Stichting ZEHG

Groot Zuideveld 152

4271 CD Dussen

RSIN: 853225345

KvK: 58889914

Rekeningnummer: NL98RABO0138707030

Heb je vragen of wil je contact met ons? Stuur en berichtje via het contactformulier hiernaast.

LET OP!

Ben je journalist/redacteur en wil je in contact komen met ons? Stuur dan een email naar media@zehg.nl

  Hoe heet je? (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Onderwerp (verplicht)

  Je berichtje (verplicht)

  De informatie die op deze website is opgenomen, inclusief de informatie over medische aspecten, gezondheidsklachten, behandelingen, medicijnen en producten en alle andere informatie is informatief bedoeld.

  De informatie op deze website kan nooit als vervanging dienen van diensten of informatie van getrainde (medisch-) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals bijvoorbeeld (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, verloskundigen of (acute) geestelijke gezondheidszorg (geen uitputtende opsomming).

  De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven of onthouden van medicatie.

  Het gebruik of (doen) toepassen van informatie die op www.zehg.nl wordt weergegeven is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Stichting ZEHG is niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.

  Stichting ZEHG en haar oprichters, buddy’s, vrijwilligers en beheerders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele, directe of indirecte, schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie, producten of diensten die worden aangeboden op zehg.nl, steunpunthg.nl of zwangerenmisselijk.nl. Ook voor schade die ontstaat uit het gebruik van informatie of diensten van websites of bronnen waarnaar wordt verwezen kan Stichting ZEHG niet aansprakelijk worden gesteld.

  Stichting ZEHG betracht uiterste zorgvuldigheid bij het opstellen van de artikelen en verwijzingen op haar website, zij aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden in de op deze website opgenomen informatie of voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

  Hoewel Stichting ZEHG alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

  Verwijzingen naar sites die niet door Stichting ZEHG worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de Stichting ZEHG uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Stichting ZEHG worden onderhouden wordt afgewezen.

  Back To Top