skip to Main Content

Stichting ZEHG is opgericht door vrouwen die zelf hyperemesis gravidarum in hun zwangerschap(pen) hebben meegemaakt. Zij kregen te maken met onbegrip van medisch personeel, gebrek aan informatie en het gevoel er alleen voor te staan met deze aandoening. Dit gaf de motivatie om hier iets aan te willen veranderen.

In 2013 is Stichting ZEHG (Zwangerschapsmisselijkheid en Hyperemesis Gravidarum) opgericht. Waarom "ZEHG"? Omdat de onbekendheid met HG, zowel binnen de medische sector als binnen de sociale omgeving niet goed is. Veel mensen ervaren onbegrip, diagnoses worden niet gesteld of de oorzaak van veelvuldig overgeven wordt als psychisch benoemd.

ZEHG dus dat je HG hebt. ZEHG dat HG een aandoening waar nog veel onbekend over is, maar die zeker niet licht opgevat mag worden.

ZEHG het in de pers, tegen medici, tegen het onderzoeksveld, tegen je vrienden en familie. Onder doelstellingen lees je wat we willen bereiken rondom HG.

Stichting ZEHG: Zwangerschapsmisselijkheid en Hyperemesis Gravidarum

HG voorkomen of verminderen door preventieve behandeling

Samenvatting: Bij vrouwen die HG hebben gehad in voorgaande zwangerschappen, blijkt een preventieve behandeling met antimisselijkheid medicijnen te helpen om de symptomen van HG in een nieuwe zwangerschap te verminderen.

Doordat de oorzaak van Hyperemesis Gravidarum (HG) nog steeds niet bekend is, is het moeilijk om HG in volgende zwangerschappen te voorkomen. In een Canadees onderzoek hebben Koren en Maltebe (2004) toch getracht hier onderzoek naar te doen door te bekijken of preventieve behandeling met antimisselijkheid medicijnen kan helpen bij het voorkomen van HG. Aan het onderzoek namen 24 vrouwen deel waarvan 12 een preventieve behandeling kregen en 12 in de controlegroep zaten die pas behandeld werden als er symptomen optraden. Alle vrouwen hadden in voorgaande zwangerschappen last gehad van een extreme vorm van misselijkheid en braken.

De 12 vrouwen die preventief behandeld werden, kregen 10 mg pyridoxine gecombineerd met 10 mg doxylamine (Diclectin®, een antimisselijkheid medicijn dat niet verkrijgbaar is in Nederland). Dit medicijn kregen ze soms al voor conceptie, maar in alle gevallen voor de 7e week na bevruchting. Bij alle 12 vrouwen werd de behandeling begonnen voor er symptomen van misselijkheid en braken optraden. Bij 9 van de 12 vrouwen verminderde de ernst van de symptomen ten op zichte van hun voorgaande zwangerschappen significant gedurende hun huidige zwangerschap. De symptomen verminderde in ernst van ernstig naar mild bij 5 vrouwen en van ernstig naar gemiddeld bij 4 vrouwen. Bij 3 vrouwen kwamen de symptomen van misselijkheid en braken onveranderd terug. Ook het aantal vrouwen dat moest worden opgenomen in het ziekenhuis verminderde door de preventieve behandeling. In voorgaande zwangerschappen moesten 8 van de 12 vrouwen worden opgenomen in het ziekenhuis, door de preventieve behandeling moest slechts 1 van de 12 vrouwen worden opgenomen in het ziekenhuis.

In de controlegroep werden de 12 vrouwen conform het normale protocol voor HG behandeld en kregen zij pas medicatie als de symptomen van misselijkheid en braken optraden. Van deze 12 vrouwen had slechts 1 vrouw minder ernstige symptomen gedurende haar huidige zwangerschap. De ernst van haar symptomen verbeterde van ernstig naar gemiddeld.

De resultaten van de studie van Koren en Maltebe laten zien dat een preventieve antimisselijkheid behandeling de mate van ernstige misselijkheid en braken gedurende de zwangerschap kan verbeteren. De Canadese organisatie Motherisk is momenteel bezig met een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep om de bevindingen in deze studie te bevestigen en de preventieve behandeling met doxylamine-pyridoxine te vergelijken met het reguliere behandelprotocol (waar pas begonnen wordt met medicatie als er symptomen optreden). De patiënten die worden bestudeerd zijn vrouwen die een zwangerschap plannen of die net zwanger zijn en extreme misselijkheid en braken gedurende hun voorgaande zwangerschap ervoeren.

Referentie:
1. Koren ,G & Maltepe, C. (2004). Pre-emptive therapy for severe nausea and vomiting of pregnancy and hyperemesis gravidarum. Journal of Obstetric Gynaecology, 24, 530-533.

Bron: http://www.motherisk.org/women/updatesDetail.jsp?content_id=849

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
×Close search
Zoeken