Skip to content

Stichting ZEHG

Groot Zuideveld 152

4271 CD Dussen

RSIN: 853225345

KvK: 58889914

Rekeningnummer: NL98RABO0138707030

Heb je vragen of wil je contact met ons? Stuur en berichtje via het contactformulier hiernaast.

LET OP!

Ben je journalist/redacteur en wil je in contact komen met ons? Stuur dan een email naar media@zehg.nl

  Hoe heet je? (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Onderwerp (verplicht)

  Je berichtje (verplicht)

  Preventieve behandeling bij HG

  Samenvatting: Bij vrouwen die HG hebben gehad in voorgaande zwangerschappen, blijkt een preventieve behandeling met antimisselijkheid medicijnen te helpen om de symptomen van HG in een nieuwe zwangerschap te verminderen.

  Doordat de oorzaak van Hyperemesis Gravidarum (HG) nog steeds niet bekend is, is het moeilijk om HG in volgende zwangerschappen te voorkomen. In een Canadees onderzoek hebben Koren en Maltebe (2004) toch getracht hier onderzoek naar te doen door te bekijken of preventieve behandeling met antimisselijkheid medicijnen kan helpen bij het voorkomen van HG.  Let op! Dit verschilt dus echt per persoon. Aan het onderzoek namen 24 vrouwen deel waarvan 12 een preventieve behandeling kregen en 12 in de controlegroep zaten die pas behandeld werden als er symptomen optraden. Alle vrouwen hadden in voorgaande zwangerschappen last gehad van een extreme vorm van misselijkheid en braken.

  De 12 vrouwen die preventief behandeld werden, kregen 10 mg pyridoxine gecombineerd met 10 mg doxylamine (Diclectin®, een antimisselijkheid medicijn dat niet verkrijgbaar is in Nederland). Dit medicijn kregen ze soms al voor conceptie, maar in alle gevallen voor de 7e week na bevruchting. Bij alle 12 vrouwen werd de behandeling begonnen voor er symptomen van misselijkheid en braken optraden. Bij 9 van de 12 vrouwen verminderde de ernst van de symptomen ten opzichte van hun voorgaande zwangerschappen significant gedurende hun huidige zwangerschap. De symptomen verminderde in ernst van ernstig naar mild bij 5 vrouwen en van ernstig naar gemiddeld bij 4 vrouwen. Bij 3 vrouwen kwamen de symptomen van misselijkheid en braken onveranderd terug. Ook het aantal vrouwen dat moest worden opgenomen in het ziekenhuis verminderde door de preventieve behandeling. In voorgaande zwangerschappen moesten 8 van de 12 vrouwen worden opgenomen in het ziekenhuis, door de preventieve behandeling moest slechts 1 van de 12 vrouwen worden opgenomen in het ziekenhuis.

  In de controlegroep werden de 12 vrouwen conform het normale protocol voor HG behandeld en kregen zij pas medicatie als de symptomen van misselijkheid en braken optraden. Van deze 12 vrouwen had slechts 1 vrouw minder ernstige symptomen gedurende haar huidige zwangerschap. De ernst van haar symptomen verbeterde van ernstig naar gemiddeld.

  De resultaten van de studie van Koren en Maltebe laten zien dat een preventieve antimisselijkheid behandeling de mate van ernstige misselijkheid en braken gedurende de zwangerschap kan verbeteren. De Canadese organisatie Motherisk is momenteel bezig met een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep om de bevindingen in deze studie te bevestigen en de preventieve behandeling met doxylamine-pyridoxine te vergelijken met het reguliere behandelprotocol (waar pas begonnen wordt met medicatie als er symptomen optreden). De patiënten die worden bestudeerd zijn vrouwen die een zwangerschap plannen of die net zwanger zijn en extreme misselijkheid en braken gedurende hun voorgaande zwangerschap ervoeren.

  Referentie:
  1. Koren ,G & Maltepe, C. (2004). Pre-emptive therapy for severe nausea and vomiting of pregnancy and hyperemesis gravidarum. Journal of Obstetric Gynaecology, 24, 530-533.

  Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15369934/

  Back To Top