Skip to content

Stichting ZEHG

Groot Zuideveld 152

4271 CD Dussen

RSIN: 853225345

KvK: 58889914

Rekeningnummer: NL98RABO0138707030

Heb je vragen of wil je contact met ons? Stuur en berichtje via het contactformulier hiernaast.

LET OP!

Ben je journalist/redacteur en wil je in contact komen met ons? Stuur dan een email naar media@zehg.nl

  Hoe heet je? (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Onderwerp (verplicht)

  Je berichtje (verplicht)

  Richtlijn NHG ten aanzien van (hyper)emesis gravidarum
  Onderstaande informatie wordt als NHG standaard weergegeven op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) (dd 29-1-2016) bij zwangerschapsmisselijkheid en braken:
  * Bij matige klachten: gember (4 dd 250 mg). Bij ernstige hinder: meclozine (’s avonds 12,5 mg) of metoclopramide (1 tot 3 dd 10 mg). Verwijs bij hyperemesis.
  * Bij misselijkheid in de tweede helft zwangerschap: denk aan hypertensieve aandoeningen.

  Misselijkheid en braken treden ongeveer bij de helft van de zwangeren op. De klachten beginnen vóór de negende zwangerschapsweek en zijn bij 90% van de vrouwen verdwenen na 4 maanden zwangerschap en kunnen dan als fysiologisch worden beschouwd. Bij langer aanhoudende klachten of bij klachten die later in de zwangerschap ontstaan, moet men bedacht zijn op andere oorzaken en is nader onderzoek geïndiceerd. Denk bij misselijkheid later in de zwangerschap ook aan pre-eclampsie en HELLP.

  Bij fysiologische vormen van misselijkheid en zwangerschapsbraken is de beste benadering de zwangere zelf te laten ontdekken welke voeding zij het beste verdraagt. Soms helpen frequente kleine maaltijden en rust, want vermoeidheid kan de misselijkheid verergeren. Meestal blijven de problemen beperkt en gaan ze vanzelf over.

  Bij matige klachten kan als zelfzorg gember (4 dd 250 mg) worden geadviseerd.
  Bij ernstige hinder kan medicatie wenselijk zijn. In aanmerking komen meclozine of metoclopramide. Start met meclozine 12,5 mg ’s avonds tot maximaal 2 dd 12,5 mg. Geef als tweede keus metoclopramide, maximaal 3 dd 10 mg. Meclozine in combinatie met pyridoxine (vitamine B6) wordt niet aangeraden vanwege het ontbreken van bewijs dat vitamine B6 bijdraagt aan het verminderen van de misselijkheid.

  Staak de medicatie bij verbetering of na het eerste trimester. Als het braken dusdanig ernstig is dat dehydratie dreigt en ketonen in de urine verschijnen, spreekt men van hyperemesis gravidarum en is verwijzing geïndiceerd.

  Protocol voor behandeling van HG
  De NVOG (de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) heeft (nog) geen richtlijnen opgesteld voor de behandeling van HG. Hierdoor komt het voor dat HG bij verschillende ziekenhuizen op verschillende manieren behandeld wordt en dat medicijnen die in het ene ziekenhuis wel gegeven worden in het andere ziekenhuis niet worden voorgeschreven. Ook de KNOV (de beroepsvereniging voor verloskundigen) heeft (nog)geen richtlijnen opgesteld voor de behandeling van HG.

  Momenteel is er een internationaal project met als doel overeenstemming te bereiken over de definitie van HG. Zowel onderzoekers, zorgverleners als patiënten zijn hier bij betrokken. Middels de Delphi-methodiek wordt er afgesproken aan welke criteria patiënten met HG (in elk geval) moeten voldoen. Op dit moment is er in Nederland een grote mate van behandelvariatie voor HG.

  Een eenduidige Nederlandse richtlijn zou kunnen bijdragen aan minder variatie tussen zorgverleners. Wanneer dit tot stand gaat komen is nog niet bekend. Zodra wij hier meer over weten zal dit  uiteraard hier vermeld worden.

  Behandelschema

  afkomstig uit proefschrift Koot, M. H. (2019). Hyperemesis gravidarum: Definition, treatment, prognosis and offspring outcome.

  De Amerikaanse stichting HER foundation heeft op haar website ook een protocol staan voor de behandeling van HG. Verder heeft de Canadese organisatie Motherisk – The hospital for Sick Kids een schat aan informatie voor zorgverleners over HG. En ook zij hebben een algoritme ontwikkeld voor de behandeling van HG. De meest recente versie is hier te downloaden. Dit artikel heeft in december 2007 in vol. 53 van het blad Canadian Family Physician gestaan.

  Medicatie voor de behandeling van HG

  De HER stichting in Amerika heeft een overzicht gemaakt van veel gebruikte medicijnen bij de behandeling van HG en gebruikte doseringen. Ook wordt er aangegeven of er onderzoek is gedaan naar het gebruik van het medicijn bij HG. Apart wordt op onderzoek gebaseerde uitleg gegeven over het gebruik van zofran en prednison in de zwangerschap. Hierbij wordt een behandelschema gegeven. Het schema komt uit dit artikel: Al-Ozairi MBChB MRCP, E., Waugh MBBS MRCOG, J. J. S. , & Taylor MD FRCP, R. (2009). Termination is not the treatment of choice for severe hyperemesis gravidarum: Successful management using prednisolone. Obstetric Medicine. 2, 34-37. Het complete artikel is hier te downloaden.

  Back To Top