skip to Main Content

Stichting ZEHG is opgericht door vrouwen die zelf hyperemesis gravidarum in hun zwangerschap(pen) hebben meegemaakt. Zij kregen te maken met onbegrip van medisch personeel, gebrek aan informatie en het gevoel er alleen voor te staan met deze aandoening. Dit gaf de motivatie om hier iets aan te willen veranderen.

In 2013 is Stichting ZEHG (Zwangerschapsmisselijkheid en Hyperemesis Gravidarum) opgericht. Waarom "ZEHG"? Omdat de onbekendheid met HG, zowel binnen de medische sector als binnen de sociale omgeving niet goed is. Veel mensen ervaren onbegrip, diagnoses worden niet gesteld of de oorzaak van veelvuldig overgeven wordt als psychisch benoemd.

ZEHG dus dat je HG hebt. ZEHG dat HG een aandoening waar nog veel onbekend over is, maar die zeker niet licht opgevat mag worden.

ZEHG het in de pers, tegen medici, tegen het onderzoeksveld, tegen je vrienden en familie. Onder doelstellingen lees je wat we willen bereiken rondom HG.

Stichting ZEHG: Zwangerschapsmisselijkheid en Hyperemesis Gravidarum

Lager geboortegewicht na HG zwangerschap grotendeels verklaard door andere factoren

Auteur: Tessa J. Roseboom

Samenvatting: Onderzoek in de Perinatale Registratie Nederland laat zien dat wat de karakteristieken zijn van vrouwen die aan HG lijden tijdens hun zwangerschap.

AMC onderzoek heeft laten zien dat voeding tijdens de zwangerschap een grote invloed kan hebben op de latere gezondheid van het kind. Sinds 15 jaar wordt er onderzoek gedaan naar de gezondheid van mensen die rond de tijd van de Hongerwinter zijn geboren (zie hiervoor de informatie van het hongerwinter onderzoek). Dit onderzoek liet zien dat ondervoeding tijdens de zwangerschap negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid van het kind op latere leeftijd. Zelfs zonder dat het geboortegewicht lager was. Mensen die waren verwekt tijdens de Hongerwinter hadden als volwassene vaker hart- en vaatziekten, suikerziekte en waren gevoeliger voor stress. Om na te gaan of deze onderzoeksresultaten ook relevant zijn voor huidige zwangeren is het healthy WOMB study center opgezet, om naar huidige vormen van ondervoeding te kijken in de zwangerschap en na te gaan wat daarvan de gevolgen zijn. En uiteindelijk te zorgen voor betere behandeling en gezonde voeding voor elke zwangere en daarmee elk kind.

Vandaar dat ook onderzoek wordt gedaan naar hyperemesis gravidarum. In eerste instantie is in de Perinatale Registratie Nederland (met daarin informatie over vrijwel alle bevallingen in Nederland sinds 2000 tot en met 2006) nagegaan wat de kenmerken zijn van vrouwen, zwangerschappen in kinderen die te maken krijgen met hyperemesis gravidarum. Het bleek dat vrouwen die lijden aan hyperemesis gravidarum vaker voor het eerst zwanger zijn, jong zijn, en zwanger van een meisje dan vrouwen zonder hyperemesis. Ook zijn ze vaker zwanger geworden via IVF. De kinderen bleken een iets lager geboortegewicht te hebben, maar geen slechtere start te hebben (geen lagere APGAR score, of een opname op de intensive care). Bovendien bleek dat het kleine verschil in geboortegewicht verklaard te kunnen worden door de jongere leeftijd van hun moeders, en het feit dat de moeder vaker voor het eerst zwanger was, en het een meisje ging (daarvan is allemaal bekend dat die wat lagere geboortegewichten hebben).
Hoewel dit geruststellende resultaten zijn willen de onderzoekers toch gaan kijken naar de effecten op de langere termijn, en op zoek gaan naar een behandeling voor hyperemesis gravidarum..

Referentie:
Tessa J. Roseboom, Anita C.J. Ravelli, Joris A. van der Post, Rebecca C. Painter (2011) Maternal characteristics largely explain poor pregnancy outcome after hyperemesis gravidarum European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology

Bron:
Tessa J. Rosenboom, associate professor
Department of Clinical Epidemiology, Biostatistics and Bioinformatics
Department of Obstetrics and Gynaecology
Academic Medical Center

Geef een reactie

Back To Top
×Close search
Zoeken